top of page

СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙГ ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАМТРАН ХҮҮХДЭД ЭЭЛТЭЙ ОРЧНЫГ БИЙ БОЛГОХ

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА​
  • Сургуулиудад хүүхдэд ээлтэй ариун цэврийн өрөөний загвар байгуулах

  • Жишиг сургуулийн дотуур байр барих

АМЖИЛТ
  • 2016 онд150 хүүхэд ашиг шим хүртсэн Зуунмод сумын Ирээдүйн цэцэрлэгт хүүхдэд ээлтэй ариун цэврийн өрөө

  • 2018 онд 250 хүүхэд ашиг шим хүртсэн Төв аймгийн Баянхангай сумын сургууль, дотуур байрны хүүхдэд ээлтэй ус, ариун цэврийн 

  • 2020 онд 100 хүүхэд ашиг шим хүртсэн Улаанбаатар хотын Баянзүрх дүүргийн Гачуурт тосгоны 85 -р сургуульд олон нийтийн оролцоотойгоор дотуур байр, хүүхдэд ээлтэй ариун цэврийн байгууламж

bottom of page