top of page

СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЭЦЭГ ЭХИЙН ХОЛБООГ ДЭМЖИХ

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА​
  • Эцэг эхчүүдийн холбоог бэхжүүлэх үйл ажиллагаа

  • Хүүхдийг эерэг аргаар хүмүүжүүлэх

АМЖИЛТ
  • 2014 онд 30 гаруй сургууль, цэцэрлэгт эцэг эхийн холбоог бэхжүүлэх сургалт

  • 2015 оноос 150 гаруй эцэг эхэд хүүхдийн хөгжил, хүмүүжлийн эерэг аргын сургалт

bottom of page