top of page
Танилцуулга

Хөгжлийн бэрхшээлтэй сонгогчдын сонгуулийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилготой  АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн агентлагийн тусламжтай “Хөгжлийн бэрхшээлтэй сонгогч иргэн” төслөөр  сонсголын бэрхшээлтэй иргэдтэй хамтран хэрэгжүүлж байна.
 

Сонгогчдын боловсролд зориулсан сонгуулийн нэр томьёоны дохионы хэлний толь бичгийг СЕХ-ны цахим хуудаст байршуулав.

.

СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ https://gec.gov.mn/dictionary цахим хуудаснаас авч үзэх

АНУ-ын олон улсын хөгжлийн агентлагийн төлөөлөгчид Бүгд найрамдахчуудын олон улсын хүрээлэнгийн “Залуучууд, эмэгтэйчүүдийн сонгууль, улс төрийн оролцоог идэвхжүүлэх нь” хөтөлбөрийн хүрээнд Монголын багш, эцэг эхийн холбоо ТББ бүтээв.

  • Facebook

Хөгжлийн бэрхшээлтэй сонгогч иргэн

bottom of page