top of page

Олон улсын дохионы хэлээр сонгуулийн нэр томъёоны үгсийн сан

1. Аудит

2. Зөвшөөрөл

3. Төсөв

4. Хээл хахууль

5. Нөхөн сонгууль

6. Кампанит ажил

7. Хаах

8. Гарын үсэг цуглуулах

9. Комисс

10. Хороо

11. Компани

12. Нэр дэвшигч

13. Тоол

14. Огноо

15. Мэтгэлцээн

16. Шийдэх

17. Төлөөлөгч

18. Шууд сонгууль

19. Ялгаварлан гадуурхах

20. Ярилц

21. Сонгуулийн хууль

22. Сонгууль

23. ЭСЯ

24. Тэгш байдал

25. Зарлага

26. Тайлбарлах

27. Амжилтгүй болсон

28. Шударга

29. Санхүү

30. Эрх чөлөө

31. Сонгуулийн ерөнхий хороо (СЕХ)

32. Зорилго

33. Засгийн газар

34. Сонгууль явуулах

35. Хүний эрх

36. Ярилцлага

37. Мөнгөн хандив

38. хөндлөнгөөс оролцох

39. Олон улсын

40. Орчуулагч

41. Хүчингүй саналын хуудас

42. Судлах

43. Хууль

44. Уулзалт

45. гишүүн

46. Сар

47. Монгол

48. Одоо

49. Төрийн бус

50. Зохион байгуулах

51. Нээлттэй

52. Парламент

53. Төлөвлөгөө

54. Улс төр

55. Боломжтой

56. Ерөнхийлөгч

57. Асуудал

58. Намын мөрийн хөтөлбөр

59. Санал

60.  Муж

61. Олон нийтэд сурталчлах

62. Нийгмийн

63. Асуулт

64. Хурууны хээгээр бүртгэх

65. Тогтоол

66. Сонгуульд нэр дэвших

67. Эв нэгдэл

68. Цаг

69. Өнөөдөр

70. Маргааш

71. Ил тод

72. Хууль бус/хууль бус

73. Зөрчил

74. Санал өгөх бүхээг

75. Баталгаажуулалт

76. Долоо хоног

77. Жил

78. Өчигдөр

79. Намын эвсэл

80. Сөрөг хүчин

АНУ-ын олон улсын хөгжлийн агентлагийн төлөөлөгчид Бүгд найрамдахчуудын олон улсын хүрээлэнгийн “Залуучууд, эмэгтэйчүүдийн сонгууль, улс төрийн оролцоог идэвхжүүлэх нь” хөтөлбөрийн хүрээнд Монголын багш, эцэг эхийн холбоо ТББ бүтээв.

СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ https://gec.gov.mn/dictionary цахим хуудаснаас толь бичгийг үзнэ үү

  • Facebook

Хөгжлийн бэрхшээлтэй сонгогч иргэн

bottom of page