top of page

Хурууны үсгийн цагаан толгой

Монгол хурууны үсэг
Америк хурууны үсэг

АНУ-ын олон улсын хөгжлийн агентлагийн төлөөлөгчид Бүгд найрамдахчуудын олон улсын хүрээлэнгийн “Залуучууд, эмэгтэйчүүдийн сонгууль, улс төрийн оролцоог идэвхжүүлэх нь” хөтөлбөрийн хүрээнд Монголын багш, эцэг эхийн холбоо ТББ бүтээв.

СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ https://gec.gov.mn/dictionary цахим хуудаснаас толь бичгийг үзнэ үү.

  • Facebook

Хөгжлийн бэрхшээлтэй сонгогч иргэн

bottom of page