top of page

БИДНИЙ ТУХАЙ

Монголын Багш-Эцэг Эхийн холбоо (МБЭХ) нь эцэг эх, багш, зорилтот  бүлэг, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, орон нутгийн удирдлага, олон улсын болон үндэсний иргэний нийгмийн бүлгүүдтэй олон талт үр дүнтэй түншлэлийг бий болгох, эцэг эхийн боловсрол, хүүхдийн хөгжил, идэвхтэй иргэн болох боловсрол  олгох, чадавхижуулах хөтөлбөрөөр дамжуулж чанартай боловсролын тогтолцоо бий болгохын төлөө ажилладаг төрийн бус байгууллага юм.

МБЭХ нь аливаа улс төрийн нам, шашин шүтлэгээс хараат бус, олон нийтийн байгууллага бөгөөд эрх тэгш байх, хүүхдэд ээлтэй байх бодлого баримталдаг.

Боловсролын хүртээмж, хариуцлага, чанарын талаар

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

  • Дохионы хэлээр сонсголгүй хүүхдийг хөгжүүлэхийг дэмжих

  • Сонгогчдын боловсролын хөтөлбөр

Сургуулиудад хүүхдэд ээлтэй орчныг бүрдүүлэх

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА​

  • Сургууль, цэцэрлэгт хүүхдэд ээлтэй ариун цэврийн өрөөний загвар байгууламж барих

  • Жишиг сургуулийн дотуур байр барих

Бага насны хүүхдийн боловсрол, хөгжил

​ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

  • Бага насны хүүхдийн хөгжлийн талаархи мэдлэгийг дээшлүүлэх

  • Бага насны зайн сургалтын иж бүрдэл

Сургууль, цэцэрлэгт эцэг эхийн боловсрол, холбоог дэмжих

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА​

  • Эцэг эхийн холбоог бэхжүүлэх үйл ажиллагаа

  • Хүүхдийг эерэг аргаар хүмүүжүүлэх